ogrodzenie mobilne typu ciężkiego

W 2020 roku jeden z naszych stałych partnerów zwrócił się do nas z zapytaniem o możliwość tymczasowego zabezpieczenia obszaru wymagającego oddzielenia przed intruzami. Założeniami podstawowymi było

  • zapewnienie mobilności ogrodzenia i jego łatwy demontaż po zakończonej inwestycji
  • brak ingerencji w istniejącą infrastrukturę
  • wysoki poziom zabezpieczenia przed przedostaniem się intruza.

Jako rozwiązanie inwestor wybrał ogrodzenie typu ciężkiego na bazie systemu mobilnego, w którym sprefabrykowane panele ogrodzeniowe instalowane są na stałe na podstawach betonowych. Każdy element ogrodzenia stanowi oddzielny segment, które dla zapewnienia większej sztywności po instalacji łączone są z sąsiadującymi konstrukcjami. W takiej formie ogrodzenie nie wymaga stałego połączenia z gruntem przy jednoczesnym zapewnieniu sztywności i nienaruszalności kompletnego systemu.

Betonowe bloki o długości 200 cm i wadze 1100 kg zapewniają wysoki poziom ochrony przed wtargnięciem pojazdem. Panele ogrodzeniowe wyposażone zostały w odkosy 45 stopni, z trzema rzędami drutu kolczastego ze zwojem drutu ostrzowego.

Przy realizacji kolejnych projektów oferowane przez nas mobilne ogrodzenie typu ciężkiego zostało udoskonalone, aby jeszcze lepiej spełniało swoje podstawowe zadania w zakresie ochrony i możliwości późniejszej relokacji.

ogrodzenie mobilne typu ciężkiego
ogrodzenie mobilne typu ciężkiego
ogrodzenie z zapór betonowych
ogrodzenie z zapór betonowych
ogrodzenie mobilne zapory betonowe
ogrodzenie tymczasowe ciężkie