Poznaj CANVIS-LPR – innowacyjny system do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, który usprawnia procesy logistyczne

system-rozpoznawania-tablic

Wprowadź najnowocześniejsze rozwiązanie do swojego obiektu logistycznego, produkcyjnego czy handlowego! Nasz system nie tylko zwiększa płynność ruchu na bramach, ale też znacząco obniża koszty operacyjne. Ponadto pozwala na precyzyjne mierzenie efektywności procesów logistycznych. Nie pozwól, aby tradycyjne metody zarządzania spowalniały rozwój Twojej firmy. Zainwestuj w rozwiązanie, które zapewni Ci przewagę konkurencyjną, optymalizując zarówno czas pracy, jak i zasoby. Wybierz CANVIS-LPR i przekonaj się, jak efektywne może być nowoczesne zarządzanie logistyką!

CANVIS-LPR to zaawansowany system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywności, bezpieczeństwa i kontroli na terenach wymagających precyzyjnej regulacji ruchu pojazdów. Nasz system wykorzystuje najnowsze technologie, w tym sieci neuronowe i analizę obrazu, aby zapewnić szybką i dokładną identyfikację pojazdów. Rozbudowane funkcjonalności jak pomiar międzyczasów, analiza zajętości pola, walidacje, współpraca z systemami księgowo-magazynowymi pozwalają na opracowanie raportów pomocnych do analizy efektywności procesów.

Producentem systemów CANVIS jest polska firma zrodzona z ambicji dwóch wizjonerów, którzy z powodzeniem połączyli swoje blisko dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie automatyki parkingowej oraz programowania przemysłowego. Misją Canvis jest tworzenie systemów, które będą polecane przez każdego klienta. Rozwiązania zostały zaprojektowane kierując się tą wizją, z nieustającym naciskiem na maksymalną efektywność oraz absolutną niezawodność.

ZWIĘKSZA PŁYNNOŚĆ RUCHU, OGRANICZA KOSZTY, MIERZY EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW

Nasz system nie tylko zwiększa płynność ruchu na bramach, ale też znacząco obniża koszty operacyjne. Ponadto pozwala na precyzyjne mierzenie efektywności procesów logistycznych.

Funkcjonalności systemu CANVIS-LPR

system ANPR

Pulpit główny zapewnia podgląd na żywo z kamer, informację o statusie szlabanów, historię ostatnich zdarzeń dla danej bramy. System umożliwia definiowanie alarmów dźwiękowych po wykryciu pojazdu z czarnej listy lub pojazdu nie znajdującego się na białej liście. Operator może w wygodny sposób zarejestrować pojazd „gościa” i przypisać go do wybranego najemcy.

system ANPR walidacja

Ekran walidacji jest prosty i intuicyjny. System podpowiada numer rejestracyjny pojazdu z puli pojazdów znajdujących się na obiekcie i liście danego najemcy. Autoryzacji do wyjazdu mogą nadawać użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze PC, tablecie, telefonie komórkowym.

system awizazcji

System pozwala na wygenerowanie raportów podstawowych oraz rozbudowanych na potrzeby użytkownika jak na przykład pomiar międzyczasów, długość czasu postoju pojazdu w polu rozładunkowym, czas operacji.

BIAŁE LISTY

Funkcja umożliwia automatyczne otwarcie szlabanu dla pojazdów zarejestrowanych na liście. Oprogramowanie pozwala na zarządzanie wieloma listami, co jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów z różnymi grupami użytkowników, jak np. różni najemcy.

BIAŁE LISTY CZASOWE

Uprawnienia dla gości czy usługodawców przyznawane mogą być tymczasowo . Możliwe jest nadawanie uprawnień według przyjętego harmonogramu, np. każdy poniedziałek lub pierwszy dzień miesiąca w godzinach 6:00-9:00.

CZARNE LISTY

Obsługa czarnej listy zapewnia kontrolę dostępu poprzez blokadę wjazdu dla pojazdów zarejestrowanych jako niepożądane. System automatycznie identyfikuje numer rejestracyjny i w przypadku dopasowania do czarnej listy, szlaban pozostaje zamknięty, a operator otrzymuje alert wraz z opcjonalnym komentarzem administratora. Każde takie zdarzenie jest rejestrowane jako ostrzeżenie w logach systemu. Numery rejestracyjne mogą być blokowane na stałe lub tymczasowo, zależnie od ustawień wprowadzonych przez administratora.

ŁĄCZENIE PRZEDNIEJ I TYLNEJ TABLICY POJAZDU

Funkcja umożliwia skojarzenie przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej w jeden rekord. Dla pełnej funkcjonalności konieczne jest użycie dodatkowych kamer.

AWIZACJE

Awizacje to praktyczny sposób na zarządzanie dostępem pojazdów na teren obiektu. Użytkownik, wprowadzając numer rejestracyjny pojazdu i określając czas wjazdu, może również dodać informacje dodatkowe takie jak docelowy najemca, strefa, numer telefonu gościa. System umożliwia ustawienie awizacji jako jednorazowej lub cyklicznej. Powiadomienia o przybyciu gościa wysyłane są automatycznie na podany adres email lub SMS na numer telefonu. Użytkownicy zewnętrzni, na przykład spedytorzy, mają możliwość dodawania awizacji przez panel na stronie www dedykowany wyłącznie do tej części systemu. Dodatkowo, istnieje opcja masowego importu awizacji za pomocą plików .csv lub systemów zewnętrznych przez API.

PANEL WALIDACJI

Prosty w obsłudze system dla użytkowników nadzorujących dostawy/załadunki lub wizyty. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny, aby nadać pojazdowi czasowe uprawnienie do opuszczenia terenu. W zależności od ustawień, szlaban może otworzyć się automatycznie lub po zatwierdzeniu przez ochroniarza, który otrzyma odpowiedni komunikat o autoryzacji do wyjazdu. Panel walidacji jest dostępny przez dowolne urządzenie z dostępem do internetu – komputer, tablet, czy telefon – i może być używany w różnych lokalizacjach, takich jak recepcja czy magazyn, w ramach jednego zintegrowanego systemu.

POMIAR MIĘDZYCZASÓW

Pomiar międzyczasów, który umożliwia system Canvis LPR, jest źródłem danych dla zwiększenia wydajności i poprawy procesów. Pomiar międzyczasu realizowany jest między zdefiniowanymi punktami, którymi mogą być np. przyjazd na parking buforowy, wjazd na obiekt, rozpoczęcie załadunku, zakończenie załadunku, wyjazd. W pomiarze międzyczasu identyfikatorem może być numer rejestracyjny pojazdu lub bilet z kodem QR, który kierowca otrzymuje przy wjeździe lub w chwili potwierdzenia przybycia na obiekt.

ANALIZA ZAJĘTOŚCI POLA

Nasz zaawansowany system monitoruje i informuje o stanie wybranych obszarów, takich jak miejsca przed rampami, pola postojowe czy strefy bocznego rozładunku. Nie ogranicza się on jedynie do wskazania, czy obszar jest wolny czy zajęty – nasza technologia umożliwia także precyzyjne śledzenie czasu trwania kluczowych operacji. Wykorzystaj te informacje do optymalizacji procesów logistycznych.

TERMINALE, KIOSKI SAMOOBSŁUGOWE

Terminale samoobsługowe (kioski) umożliwiają kierowcom potwierdzenie przybycia na obiekt czy parking buforowy, przeprowadzenie procesu rejestracji, itp. Urządzenia oferujemy w wersji zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne, oraz wewnętrzne do instalacji w budynkach.

OBSŁUGA WIELU NAJEMCÓW

W programie można dodać wielu najemców, dla których tworzone są indywidualne listy białe, czarne, awizacje, wjazdy gości. Użytkownicy jednej listy nie mają dostępu do innych list i nie mogą też dokonywać autoryzacji do wyjazdu dla pojazdów gości/zaawizowanych nie przypisanych do danego najemcy.

STEROWANIE SZLABANAMI

Sterowanie szlabanami: otwórz/otwórz i zablokuj/zamknij realizowane jest przyciskami na ekranie. Otwarcie szlabanów rejestrowane jest w systemie zarówno jako polecenie wydane z poziomu oprogramowania jak i przy pomocy przycisków awaryjnych z kasety sterującej.

WAGI SAMOCHODOWE

System CANVIS-LPR integruje wagi samochodowe z identyfikacją pojazdów poprzez tablice rejestracyjne. Pozwala to zautomatyzować proces nie tylko poprzez warunkowanie zgody na wyjazd po zakończonym ważeniu, ale też po spełnieniu warunku zgodności wyniku (np. brak nadtonażu czy zgodność pomiarów z ważenia pojazdu z deklarowaną wagą odebranego ładunku).

ZAUFANE PRZEGLĄDARKI

Administrator ma możliwość zdefiniowania listy zaufanych przeglądarek, z których użytkownicy mogą się logować. Aby autoryzować przeglądarkę podczas pierwszego logowania, wymagane jest wprowadzenie jednorazowego kodu dostępu, który jest wydawany przez administratora

UŻYTKOWNICY

Dodawanie nowych użytkowników oraz nadawanie im różnych uprawnień to funkcjonalność dostępna dla administratorów systemu oraz administratorów najemcy. Użytkownicy mogą mieć nadawane uprawnienia indywidualne lub według przypisanych dla danej grupy.

API I INTEGRACJE

System posiada przygotowane API ułatwiające integrację z innymi oprogramowaniami.

STACJA ROBOCZA

Stanowisko wartownika wyposażone jest w komputer PC z monitorem. W przypadku instalacji z większą ilością kamer dostarczany jest monitor o szerokim ekranie. Możliwe jest również rozbudowanie stanowiska o drukarkę biletów QR, skaner oraz wideodomofon, zwiększając funkcjonalność obsługi.

STREFY

System pozwala na definiowanie stref w ramach obiektu. Dostęp do strefy można ograniczyć dla wybranych grup użytkowników o odpowiednim poziomie uprawnień lub dla grupy użytkowników, na przykład wybranego najemcy.

TABLICE LED

System umożliwia integrację z tablicami LED, które w przejrzysty sposób wyświetlają niezbędne informacje dla kierowców – od wskazania numeru doku czy bramy, przez kierunek jazdy, aż po komunikaty takie jak „Brak awizacji” czy „Jesteś za wcześnie”.

ELASTYCZNOŚĆ

Oprogramowanie jest łatwo konfigurowalne i elastyczne w rozwijaniu dodatkowych funkcjonalności pod oczekiwania klienta.

RAPORTY

Aplikacja pozwala na przygotowanie raportów w formie tabel oraz wykresów. Dostępnych jest kilka predefiniowanych raportów, które prezentują dane według przyjętych filtrów, jak na przykład: wybrany najemca, zakres dat, rodzaj zdarzenia, numer rejestracyjny. Podstawowymi raportami są m.in. historia zdarzeń, ilość i typ zdarzeń, średni czas pobytu.

KOPIE ZAPASOWE

System regularnie wykonuje kopię zapasową i przechowuje ją zależnie od konfiguracji – na dodatkowym dysku serwera lub we wskazanej lokalizacji sieciowej.

SERWER

Oprogramowanie systemu CANVIS-LPR instalowane jest na serwerze lokalnym, który może obsługiwać kolejne systemy w różnych lokalizacjach. To pozwala na instalację jednego serwera centralnego w głównej siedzibie firmy z obsługą systemów Canvis w oddziałach firmy bez konieczności instalacji dodatkowych serwerów.

Dlaczego CANVIS-LPR?

Zautomatyzowany dostęp – CANVIS-LPR usprawnia procesy wjazdu i wyjazdu, eliminując potrzebę ręcznego sprawdzania danych pojazdów. Kontrola wjazdu odbywa się automatycznie, bez konieczności interwencji pracowników, co znacząco przyspiesza operacje na bramach i zwiększa płynność ruchu.

Inteligentne zarządzanie ruchem – System umożliwia zdalne zarządzanie przepustkami i kontrolę ruchu, zapewniając pełną historię wjazdów i monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz łatwo zarządzać dostępem i bezpieczeństwem na terenie Twojego obiektu.

Maksymalna dokładność – Dzięki zaawansowanym algorytmom, CANVIS-LPR precyzyjnie rozpoznaje tablice rejestracyjne, nawet te trudno odczytywalne, minimalizując ryzyko błędów i nieautoryzowanego dostępu.

Redukcja kosztów operacyjnych – Automatyzacja wjazdów i zarządzanie ruchem pojazdów za pomocą jednego centralnego systemu znacząco obniża koszty związane z obsługą bram i ochroną. Inwestycja w CANVIS-LPR zazwyczaj zwraca się w ciągu 3-6 miesięcy.

Skalowalność i elastyczność – System można łatwo skalować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb Twojego obiektu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm o różnych profilach działalności i wielkościach.

Zainteresowany? Nie czekaj, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak CANVIS-LPR może pomóc w optymalizacji operacji w Twoim obiekcie.