Systemy zajętości parkinguUsprawnij zarządzanie parkingiem i zapewnij możliwie najlepsze udogodnienia swoim klientom poprzez sprawne kierowanie ich do wolnych miejsc parkingowych z wykorzystaniem Systemu Zajętości Parkingu ParkHelp®.

Jesteśmy jedynym w Polsce partnerem firmy ParkHelp®, uznanego na świecie producenta systemów zajętości miejsc. Jako jedyna firma w kraju zostaliśmy docenieni i zaproszeni do współpracy przy realizacji jednego z największych projektów w tej części Europy.

Systemy na parkingi zadaszone i parkingi otwarte (Smart City)

Zasadniczo systemy zliczające pojazdy można podzielić na dwie całkiem odmienne grupy, w zależności od miejsca przeznaczenia:

Jak działa system zajętości parkingu?

Podstawowymi elementami systemu zajętości parkingu są:

  • sensory
  • sygnalizatory
  • dynamiczne wyświetlacze strefowe
  • tablice główne przy wjeździe
  • serwer z oprogramowaniem lub oprogramowanie w chmurze
  • okablowanie, trasy kablowe, inne elementy systemowe

Dowiedz się więcej o elementach systemów zajętości parkingu >>

ParkHelp w liczbach

Systemy ParkHelp

ponad 400 000 miejsc parkingowych znajduje się pod kontrolą systemów ParkHelp

  • ponad 10 lat doświadczeń
  • obecność w 50 krajach
  • bardzo wysoka skuteczność detekcji – ponad 99,9%

Mocną stroną systemów zajętości ParkHelp jest wysoka skuteczność detekcji (ponad 99,9%), estetyka urządzeń i tras kablowych oraz funkcjonalne, modułowe oprogramowanie ParkManager.


Systemy zajętości parkingu ParkHelp

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach zajętości parkingu?