Słupy antyterrorystyczneSłupy antyterrorystyczne (bollardy) zapewniają wysoką ochronę obiektu, a jednocześnie umożliwiają ruch pieszych. Główne miejsca zastosowań to centra handlowe, promenady, stadiony, centra sportowe, lotniska i porty.Słupy antytaranowe

Projektując słupy antyterrorystyczne w formie bollardów należy mieć na uwadze, że poszczególne modele wymagają różnego rozstawu instalowanych słupów. O ile w przypadku standardowych słupków automatycznych nie spełniających kryteriów ochrony antyterrorystycznej rozstaw słupów nie ma większego znaczenia to w przypadku słupów antyterrorystycznych ich instalacja musi odbyć się ściśle według wytycznych producenta. W dokumentacji technicznej wskazane są wymagania dotyczące zbrojenia, rozstawu słupów, głębokości osadzenia, klasy betonu, itp. Zależnie od modelu zapór antyterrorystycznych rozstaw słupów między osiami wynosi 100-140 cm.

Typy słupów antyterrorystycznych

Słupy antyterrorystyczne można podzielić na następujące typy:

 • ze względu na ich konstrukcję:
  • słupy automatyczne
  • słupy stałe
 • ze względu na mechanizm:
  • słupy hydrauliczne z wbudowaną pompą w zaporze
  • słupy hydrauliczne z zewnętrznym agregatem hydraulicznym
  • słupy elektromechaniczne
 • ze względu na klasę odporności i normy odniesienia:
  • wg ASTM: M30, M40, M50, H30
  • wg DoS: K4, K8, K12
  • wg PAS68
  • wg IWA
 • według głębokości osadzenia w gruncie:
  • standardowy montaż, który wymaga wykonania fundamentu, w zależności od typu zapory od 50 cm nawet do 210 cm głębokośći
  • płytki montaż, dla którego głębokość fundamentów słupów nie przekracza 50 cm, a w niektórych modelach 20-30 cm lub mniej.

Instalacja słupów antyterrorystycznych

Instalacja antyterrorystycznych zapór typu bollard wymaga dużo większej głębokości montażu niż w przypadku zapór road blocker. Zależnie od typu głębokość osadzenia to 140-180 cm poniżej poziomu nawierzchni. Należy mieć na uwadze, że struktura kotwiąca pachołek i odpowiednie umocowanie słupka zapewnia jego właściwości przeciwtaranowe.

Przed instalacją należy upewnić się, że zapory i fundamenty nie będą kolidować z infrastrukturą podziemna. W miejscach gdzie nie jest możliwe głębokie kotwienie rozwiązaniem przeciwtaranowym mogą być zapory antyterrorystyczne płytkiego montażu. Niektóre modele automatycznych zapór typu bollard zapewniają ochronę w klasie M50 przy fundamencie sięgającym zaledwie 50 cm poniżej poziomu gruntu, przy czym wysokość słupa po wysunięciu wynosi ok. 100 cm.

W naszej ofercie posiadamy również automatyczne słupy antyterrorystyczne (bollardy) do montażu nawierzchniowego, które montowane nawierzchniowo przez kotwienie do odpowiednio przygotowanej nawierzchni zapewniają ochronę w klasie M50. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami.


Chcesz dowiedzieć się więcej o słupach antyterrorystycznych?