Zapory automatyczne, słupki hydrauliczne – nasze realizacje

Nasza firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących automatycznych zapór drogowych i słupków hydraulicznych. Zapory i słupki automatyczne instalowaliśmy w obiektach o strategicznym znaczeniu dla państwa, w urzędach, hotelach, na ciągach pieszych, itd.

Poniższe zdjęcia pokazują, że jesteśmy firmą, która nie tylko mówi o sprzedaży zapór, lecz faktycznie je instaluje. Często uczestniczymy w projekcie od samego początku. Bierzemy udział w projektowaniu, doborze zapór, instalujemy je, odtwarzamy teren do stanu pierwotnego. Jednym słowem od A do Z.

Instalacja słupków automatycznych

Opis technologii montażu w czterech etapach

Etap I – prace ziemne i osadzenie zapór w gruncie

Etap I to przede wszystkim przygotowanie wykopu, osadzenie kieszeni montażowych, wypełnienie dna kruszywem zapewniającym właściwy drenaż wody, stabilizacja kruszywa wokół zapór.

montaż zapór drogowych
montaż zapór drogowych
montaż słupków automatycznych
montaż słupków automatycznych

Etap II – okablowanie

W etapie II przygotowujemy siłowniki zapór do ich instalacji. Przeprowadzamy przewody, wykonujemy połączenia elektryczne i układu sterowania.

Słupki automatyczne - montaż
Słupki automatyczne - montaż

Etap III – wyrównanie, poziomowanie i wykonanie fundamentu

Etap III to wypełnianie wykopu betonem, a bezpośrednio przed tą czynnością sprawdzamy poprawność funkcjonowania zapór, poprawiamy ułożenie, pion, wysokość osadzenia zapór.

Zapory automatyczne - montaż
Zapory automatyczne - montaż
Zapory automatyczne - montaż
Zapory automatyczne - montaż

Etap IV – odtworzenie nawierzchni i uruchomienie

Ostatnim etapem jest odtworzenie nawierzchni. Poprzedza to stabilizacja podłoża i jego właściwe przygotowanie pod odpowiednią nawierzchnię (najczęściej jest to kostka betonowa, asfalt). Zależnie od wielkości projektu tę część prac wykonujemy samodzielnie lub przekazujemy do realizacji firmie drogowej.

Słupki chowane - instalacja
Słupki chowane - instalacja
Słupki chowane - instalacja
Słupki chowane - instalacja
Słupki chowane - instalacja
Słupki chowane - instalacja

Zdjęcia z naszych realizacji

słupki automatyczne
słupki automatyczne
zapora automatyczna
zapory automatyczne
słupki automatyczne
słupki automatyczne
słupki automatyczne
słupki automatyczne
zapory automatyczne
zapory automatyczne
słupki automatyczne
słupki automatyczne

Chcesz dowiedzieć się więcej o słupkach parkingowych i zaporach automatycznych?