ParkManager to unikatowe oprogramowanie, które umożliwia integrację systemów zajętości z parkingów zadaszonych i otwartych oraz przekazywanie danych do aplikacji zewnętrznych.

Oprogramowanie ParkManager do zarządzania i monitorowania systemem zajętości parkingu zbiera wszystkie informacje generowane przez czujniki i umożliwia operatorowi parkingu dokonywanie zmian w sposób zdalny. Ponadto przechowuje dane historyczne na temat wykorzystania powierzchni parkingowej w celu łatwiejszego podejmowania decyzji i przewidywania trendów w przyszłości.

Oprogramowanie ParkManager staje się kluczowym elementem w uzyskaniu danych dotyczących zachowań parkujących użytkowników. Jest to również doskonałe narzędzie do pomiaru i porównania efektów działań marketingowych.

Dostosuj do swoich potrzeb

Oprogramowanie ParkManagerNowy panel kontrolny ParkManager w szybki sposób prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności i udostępnia ogólny przegląd stanu Twojego parkingu. Dzięki intuicyjnemu i całkowicie dostosowalnemu interfejsowi możesz skonfigurować własny panel dodając istotne wskaźniki, które chcesz monitorować.

Pokaż, Zmień status, Zaplanuj

Oprogramowanie ParkManagerNowy układ map programu ParkManager zaprojektowany jest do łatwego zarządzania wszystkimi operacjami parkingowymi. Bezpośrednio z poziomu podglądu mapy operator może zdalnie ustawić wszystkie zmienne systemu zajętości parkingu.

Pokaż, Zmień status, Zaplanuj

Oprogramowanie ParkManagerNowy układ map programu ParkManager zaprojektowany jest do łatwego zarządzania wszystkimi operacjami parkingowymi. Bezpośrednio z poziomu podglądu mapy operator może zdalnie ustawić wszystkie zmienne systemu zajętości parkingu.

Narzędzie do śledzenia efektywności

Oprogramowanie ParkManagerInformacje pozyskane z systemu ParkHelp są narzędziem do lepszego zrozumienia dynamiki, które kształtują Twój parking. Możesz porównać wielkość ruchu w wybranych przedziałach czasowych, znaleźć obszary parkingu o większej rotacji w celu podwyższenia opłat i mierzyć efektywność kampanii marketingowych.

Rozszerzenie do Premium

Nowe oprogramowanie ParkManager obejmuje stałe aktualizacje, które wnoszą wartość dodaną do codziennego zarządzania parkingiem. Wyjątkowe funkcje, takie jak zarządzanie oświetleniem, nowy harmonogram, funkcja Find your car, dostosowane powiadomienia oraz łatwa integracja z zewnętrznymi systemami wspierają nasze podstawowe funkcje i dostępne są w wersji Premium.

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach zajętości parkingu?