Stacja rabatowania umożliwia udzielanie rabatów od opłaty parkingowej. Po zeskanowaniu biletu z kodem kreskowym w stacji
rabatowania można udzielić bonifikaty od opłaty za postój w kilku możliwych wysokościach.

Cechy funkcjonalne:

 • możliwość rabatowania częściowego, pełnego lub czasowego
 • konfigurowanie każdej ze stacji rabatowania według indywidualnych parametrów
 • zapis informacji w systemie o rabatowaniu wraz z identyfikacją stacji rabatującej pozwala na łatwe i przejrzyste fakturowanie podmiotu dokonującego rabatowania
 • zmiana stanu diody LED oraz sygnalizacja akustyczna potwierdzają udzielenie bonifikaty
 • trwała obudowa z aluminium z etykietą informacyjną na panelu frontowym
 • możliwość podłączenia do 50 stacji rabatowania w jednym systemie

Możliwości rabatowania

Przykład 1: Całkowite zwolnienie z opłaty parkingowej

 • ze względu przekroczenie czasu bezpłatnego parkowania klient zobowiązany jest uiścić opłatę za postój
 • po zeskanowaniu biletu w stacji rabatowej klient otrzymuje rabat w pełnej wysokości opłaty parkingowej
 • jeżeli stacja rabatowania jest połączona z serwerem klient może wyjechać z parkingu bez konieczności skanowania biletu w
  kasie automatycznej

Przykład 2: Rabat części opłaty parkingowej

 • klient zobowiązany jest uiścić opłatę za postój w wysokości 20 zł
 • po zeskanowaniu biletu w stacji rabatowej klient otrzymuje rabat w wysokości 10 zł
 • klient udaje się do kasy automatycznej, gdzie zobowiązany jest dopłacić 10 zł

Przykład 3: Wydłużenie czasu bezpłatnego parkowania

 • klient pozostawił pojazd na parkingu na trzy godziny. Ponieważ czas bezpłatnego parkowania to 15 minut klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pełne trzy godziny postoju.
 • zeskanowanie biletu w stacji rabatowej wydłuża czas bezpłatnego parkowania z 15 minut do 2 godzin
 • klient udaje się do kasy automatycznej, gdzie zobowiązany jest dopłacić za jedną godzinę postoju. Jeżeli stacja rabatowania jest połączona z serwerem a czas postoju jest krótszy niż 2 godziny klient może wyjechać z parkingu bez konieczności skanowania biletu w kasie automatycznej.