System Quarto (wcześniej: SZPP01) w podstawowej konfiguracji zapewnia kontrolę zajętości parkingu oraz informuje o wolnych miejscach parkingowych lub ich braku. Modułowość systemu pozwala dopasować jego funkcjonalność do charakteru obiektu i oczekiwań klienta. W podstawowej konfiguracji elementami systemu są sterownik, dwa detektory, cztery pętle indukcyjne, tablica informująca o zajętości parkingu.

Wyniki mogą być prezentowane na tablicy informującej o ilości wolnych miejsc zainstalowanych przed wjazdem na parking, a w przypadku systemu wielostrefowego również na tablicach informujących o zajętości poszczególnych poziomów parkingu.

Odpowiednie moduły umożliwiają prezentowanie wyników na pulpicie komputera z wizualizacją stref parkingu oraz eksport do zewnętrznego pliku (w formacie .csv).

Moduł rezerwacji pozwala na wydzielenie określonej ilości miejsc parkingowych dla uprawnionych pojazdów. Możliwe jest przypisanie jednego miejsca parkingowego dla kilku użytkowników, z prawem wjazdu tylko dla pierwszego, który zamelduje przyjazd przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej, pilota lub karty dalekiego zasięgu.

Dowiedz się więcej o profesjonalnych systemach zliczania pojazdów na parkingach.

Korzyści

Dzięki prezentowanym informacjom o stanie zajętości parkingu kierowcy wiedzą, na który poziom parkingu powinni się skierować, a w przypadku braku wolnych miejsc, odpowiedni komunikat podany zostanie jeszcze przed wjazdem na parking.

Rozbudowany system przekazuje operatorowi parkingu dane na temat liczby pojazdów znajdujących się w poszczególnych strefach parkingu oraz prognozowany ruch w najbliższych okresach czasowych. Dzięki temu możliwe jest optymalne sterowanie np. oświetleniem, bramą wjazdową, wentylacją, tak aby w każdym momencie spełnione były wszelkie wymogi dotyczące np. oświetlenia, temperatury powierza czy odprowadzania spalin.

W połączeniu z systemem kontroli dostępu i rezerwacją miejsc zapewni ład na parkingu i zdyscyplinuje kierowców do parkowania wyznaczonych miejscach.

Moduły i funkcjonalność systemu QUARTO

system zliczania pojazdów