Podstawowa funkcja systemu Paso to sterowanie ruchem pojazdów na przejazdach parkingowych o ograniczonych szerokościach, na których należy zapewnić bezkolizyjny ruch dwukierunkowy.

Modułowość systemu Paso pozwala dopasować jego funkcjonalność do charakteru obiektu i oczekiwań klienta. W podstawowej konfiguracji elementami systemu są sterownik, trzy detektory pojazdów, sześć pętli indukcyjnych, dwa semafory dwukolorowe oraz układ otwierania barierami po otrzymaniu sygnału z centrali ppoż.

Sterownik posiada funkcję samouczenia. Zdarzenia w trybie rzeczywistym porównywane są z danymi historycznymi oraz wprowadzonymi parametrami. Nietypowe zdarzenia i odstępstwa od oczekiwanych wyników uruchamiają tryb awaryjny, sygnalizując jednocześnie kierowcom konieczność zachowania szczególnej uwagi.

System steruje semaforami oraz barierami, zapewniając w danym momencie ruch jednokierunkowy. W przypadku parkingów wielopoziomowych system opracowujemy w ścisłej współpracy z zarządcą budynku. Poszczególne identyfikatory, którymi posługują się kierowcy mogą być przypisane do określonego poziomu parkingu. W ten sposób uzyskuje się równomierne rozłożenie zajętości parkingu, szybsze znalezienie miejsca parkingowego, a zindywidualizowany program zapewnia skrócenie kolejki pojazdów oczekujących na przejazd.

Odpowiednie moduły umożliwiają wizualizację przejazdów na pulpicie komputera, wskazanie obecności pojazdu w poszczególnych strefach przejazdu, możliwość ręcznego sterowania urządzeniami i sygnalizatorami oraz eksport danych do pliku.
Moduł rezerwacji pozwala na wydzielenie określonej ilości miejsc parkingowych dla uprawnionych pojazdów. Możliwe jest przypisanie jednego miejsca parkingowego dla kilku użytkowników, z prawem wjazdu tylko dla pierwszego, który zamelduje przyjazd przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej, pilota lub karty dalekiego zasięgu.

Modułowość i funkcjonalność