system informacji parkingowej

W ostatnich tygodniach nasza uwaga skupiła się na bardzo ciekawym projekcie informacji o zajętości parkingu w Ustce. Przy okazji rewitalizacji części miasta przy dworcu PKP oraz wykonania nowych parkingów inwestor podjął decyzję o instalacji systemu informującego o ilości wolnych miejsc na parkingu.

Zakres prac wykonanych po naszej stronie obejmował instalację ponad 230 sensorów, urządzeń sieciowych, masztów z siedmioma tablicami informacyjnymi, dostarczenie oprogramowania.

Ze względu na wymagania stawiane przez inwestora zdecydowaliśmy się na instalację systemu Urbiotica z sensorami U-Spot 2.0. To rozwiązanie wyróżnia się:

  • czujniki są instalowane w nawierzchni, więc nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne przez pojazdy czy podczas odśnieżania parkingu
  • wszystkie komponenty systemu, takie jak sensory czy bramki komunikacyjne instalowane są w sposób estetyczny, wkomponowujący się w otoczenie
  • najwyższa skuteczność dzięki procesowi uczenia się. Sensory nie informują o statusie zajętości (wolny/zajęty), ale przesyłają informację o zmianie pola magnetycznego do chmury, gdzie następuje analiza zmiany wykrywanego pola. Na podstawie danych historycznych oprogramowanie w chmurze określa czy zmiana pola jest efektem zajęcia miejsca parkingowego przez pojazd czy zostało wywołane przez inne czynniki jak na przykład przejeżdżający blisko autobus czy inne zakłócenia elektromagnetyczne.

Komunikacja z sensorami odbywa się bezprzewodowo, więc nie było konieczne ich okablowanie. Natomiast urządzenia sieciowe i tablice informacyjne przesyłają dane przez sieć opartą na światłowodach.

Sensory zainstalowane zostały na parkingu wykonanym z kostki betonowej oraz na parkingu z nawierzchni ażurowej. W tym drugim przypadku instalacja sensora wymagała od nas odpowiedniego przygotowania miejsca montażu.

Po realizacji ostatniego etapu użytkownicy końcowi będą mogli sprawdzić zajętość parkingu w dedykowanej aplikacji na własnych telefonach.

System zajętości parkingu
system informacji parkingowej
system informacji parkingowej
system informacji parkingowej
system zajętości parkingu