zabezpieczenia antyterrorystyczne
Zabezpieczenia antyterrorystyczne takie jak zapory antyterrorystyczne, bramy antyterrorystyczne, szlabany antyterrorystyczne, road blockery oraz elementy małej architektury w klasie ochrony M30, M50, PAS68.