progi | SZYMKOWIAK.PL

Tag: progi

Progi zwalniające wyspowe

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się progi zwalniające wyspowe. Dzięki odpowiedniemu kształtowi ich obecność na ulicach i drogach nie jest odczuwalna dla autobusowej komunikacji pasażerskiej, zgodnie z wymogami określonymi w Dzienniku Ustaw Nr 220 Poz. 2181. Zamontowane progi wyspowe wykonane są z litej gumy, co zapewnia zwiększoną odporność w stosunku do progów wykonanych ze sztywnych materiałów (np. mas chemoutwardzalnych) na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Otwory montażowe dodatkowo wzmocnione są stalowymi zbrojeniami, a po przytwierdzeniu progu do podłoża otwory maskowane są dedykowanymi do tego korkami gumowymi. Na powierzchni progu naniesione są białe pasy odblaskowe na wzór oznakowania poziomego P-25 ostrzegającego o progu zwalniającym – wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu.

1044_2

1044_41044_3

Montaż progów zwalniających – Wrocław

Prawdopodobnie każdy kierowca wybiera najkrótsze i najszybsze drogi dojazdu do celu. Również osiągana prędkość najczęściej jest na pograniczu dopuszczalnej prędkości ze względu na chęć zaoszczędzenia każdej minuty. Nadmierny pośpiech może jednak doprowadzić do tragedii.

Na zlecenie wrocławskiej firmy zarządzającej nieruchomościami przeprowadziliśmy montaż progów spowalniających dedykowanych na osiedla. Dobór miejsc instalacji miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy placach zabaw dla dzieci, gdzie pociechy w euforii spędzają czas na grach i zabawach z rówieśnikami.

Chcąc w jak najmniejszym stopniu dać odczuć naszą obecność – instalację przeprowadziliśmy w dzień wolny od pracy, gdy ruch na osiedlu był najmniejszy. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia prace zostały zakończone z powodzeniem.

Foto 1 Foto 2