szlabany

Szlabany parkingowe to najlepsze rozwiązanie kontroli dostępu dla przejazdów często użytkowanych. Oferujemy szlabany automatyczne o długości ramion do 15 m, szlabany osiedlowe i szlabany do pracy ciągłej, nawet do 10 000 cykli dziennie. Uzupełnieniem oferty są szlabany ręczne i szlabany specjalistyczne do najcięższych zastosowań.

Słowa kluczowe: Szlabany, szlabany parkingowe, szlabany osiedlowe, szlaban na pilota, montaż szlabanów, szlabany automatyczne.