rozpoznawanie tablic
System ARTR / ANPR umożliwia automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów. Obraz z kamer obserwujących pojazdy w ustalonych polach detekcji przesyłany jest do serwera ANPR, gdzie po analizie odczytywane są numery rejestracyjne. Rozpoznane numery tablic wraz ze zdjęciem zostają zapisane w bazie przejazdów, a dla pojazdów autoryzowanych wysyłany jest do sterownika sygnał otwarcia szlabanu.