Systemy rejestracji i kontroli | SZYMKOWIAK.PL - kontrola dostępu, RCP, kontrola strażników | SZYMKOWIAK.PL

Kontrola Strażników

A+ | A-

RegiTech Kontrola Strażników to moduł dedykowany do kontroli obchodów wybranych punktów terenu zakładu. Harmonogram pozwala zdefiniować trasy i czas kontroli dla konkretnych lub dowolnych pracowników ochrony. Jeśli w każdym z kluczowych punktów tras znajdują się czytniki kart zbliżeniowych to moment odczytania karty świadczy o prawidłowej lub nieprawidłowej pracy ochrony. Trasy obchodów mogą być przydzielane do konkretnych strażników lub pozostawione bez przydziału.

Moduł Kontrola Strażników to doskonałe narzędzie nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych zlokalizowanych na rozległych strzeżonych terenach, ale także w biurowcach, gdzie kontroli może wymagać każde piętro, czy kluczowe pomieszczenie. Dowolność w planowaniu tras obchodów pozwala elastycznie organizować i zarządzać pracą zespołu ochrony fizycznej. Dzięki temu można także optymalizować koszty ochrony.

Dokonywane analizy prezentowane są w rozliczeniach i zestawieniach niezgodności. Raporty dostępne w systemie pozwalają przeglądać stan realizacji tras, wychwytywać wszystkie punkty niezrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Korzyści

Do wyraźnych korzyści z użytkowania modułu Kontrola Strażników zaliczyć można:

  • zwiększenie poziomu ochrony obiektu
  • możliwość definiowania tras i czasu kontroli dla konkretnych lub dowolnych pracowników ochrony
  • informacje w raportach o niezgodnościach związanych z pracą strażników
  • lepsza organizacja pracy służb ochrony
  • planowanie pracy strażników poprzez funkcję Planu ochrony
  • pozwala na rzetelne naliczanie czasu pracy strażników i ochrony