Stacja rabatowania | SZYMKOWIAK.PL

Stacja rabatowania

A+ | A-

Systemy parkingowe ParkC walidator

Stacja rabatowania umożliwia udzielanie rabatów od opłat parkingowych. Jeden żeton ParkChip może zostać zrabatowany w wielu stacjach rabatowania. Rabatownik może pracować bez komunikacji przewodowej z serwerem parkingowym.

Dane funkcjonalne:

  • możliwość współpracy do 140 stacji rabatowania w jednym systemie parkingowym
  • możliwość rabatowania częściowego (np. 5 zł od całkowitej opłaty), pełnego (rabat w wysokości całkowitej opłaty za postój), czasowego (anulowanie opłaty za ostatnie 60 minut parkowania)
  • wykaz wszystkich operacji i rozliczeń na koniec okresu
  • szybki odczyt informacji i zapis ParkChip
  • każda stacja w systemie programowana jest indywidualnie, posiada unikatowy numer
  • do jednego sprzedawcy przypisanych może być wiele stacji rabatowania
  • możliwość wielokrotnego rabatowania jednego żetonu
  • możliwość generowania różnych statystyk
  • niewielkie wymiary obudowy