Montaż ośmiu zapór hydraulicznych Pilomat | SZYMKOWIAK.PL

Montaż ośmiu zapór hydraulicznych Pilomat

A+ | A-

W październiku br dostarczyliśmy i zamontowaliśmy osiem zapór hydraulicznych Pilomat 275P/800A na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasze prace obejmowały wykonanie czterech pętli indukcyjnych, wykopu pod zapory, wykonanie odwodnienia poprzez wypełnienia warstwą otoczaków, zalanie betonem kieszeni montażowych zapór, osadzenie zapór w dwóch ciągach po cztery zapory oraz dokładne otworzenie istniejącej nawierzchni. Wykonaliśmy również okablowanie w istniejących arotach, w gruncie miękkim oraz pod kostką. Dostarczyliśmy skrzynki elektryczne, malowane na wybrany przez Inwestora kolor RAL, które zamontowane zostały na podstawie betonowej przy elewacji budynku. W celu okablowania pomiędzy szafą sterującą a zaporami położono przewód komunikacyjny. Mimo złożoności tematu i rozległego zakresu prac adaptacyjnych nasi technicy poradzili sobie doskonale. Precyzyjne wykonanie prac i odtworzenie nawierzchni widoczne jest na dołączonych zdjęciach.

Zapory typu Pilomat 275P/800A przeznaczone są do pracy intensywnej i charakteryzują się bardzo wysoką trwałością – przewidywana żywotność cykli wynosi ok 2 000 000. Najwyższy w swojej klasie stopień ochrony – IP 67 oznacza, że zapory mogą pracować nawet po całkowitym zalaniu wodą.  Istotna jest także ich odporność na uderzenia – 40 000 J, z gwarancją dalszej pracy silnika. Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie powyższe parametry nie wpływają na czas pracy–  zapory o łącznej wadze 185 kg podnoszą się o 15 cm w czasie zaledwie jednej sekundy.

Potwierdzeniem jakości naszych prac, terminowości oraz zgodności z zapisami kontraktu jest list referencyjny wystawiony przez Inwestora.

8 9 10